Experts Guest Lecture
Sr.NO Name of Activity Name of Resource person Date/s of conduction Name of coordinator Level of Participants attended Number of students attended
1

PGDM courses at pune university

Mr. Ganesh Zambre 08/02/2017 Mr Gramopadhye S. M.  B.E. E&TC 40
2 Entrepreneurship Mr. Gurudatta Kalyankar 12/1/2017 Mr Gramopadhye S. M.  B.E., T. E. E&TC 72
3 Engineering Mathematics-III Mrs.S.A.Patil 21 & 22/10/2016 Ms Salgare D. S. S.E. E&TC 49
4 Transient Analysis Mrs. S. R. Mahadik 14/10/2016 Ms Salgare D. S. S.E. E&TC 49
5 Power Electronics and PLC Mr. Vinod Kumbhar 30/09/2016 Mr. Kamble M. M. T.E. E&TC 45
6 Industry Oriented Project Execution

Mr. Mahesh Mudholkar & 

Ms. Snehal Payshtti

25/08/2016 Ms Salgare D. S. B.E. E&TC 57
7 Project Guidance Mr.Amar Jamdade 14/08/2016 Mr Gramopadhye S. M.  B.E. E&TC 42
8 Control System Prof.S.N.Teli 13 &14/08/2016 Mrs Hunnargi N. S. T.E. E&TC 47
9 OCN Mrs. P.P Belagali 05/03/2016 Ms Kulkarni V. V T.E. E&TC 45
10 Microprocessor & Microcontroller Mrs. S. B. Patil 03/03/2016 Mr Pandhare M.N.  TE E&TC 46
11 personlality Developemnet Dr. B. S. Gawali 26/09/2015 Mr Pandhare M J.  BE, TE, SE  E&TC 102
12 control system Prof. S. N. Teli 12 &13/09/2015 Mrs. Hunnargi N. S. TE E&TC 60
13 Gate Learning Institute Mr.Pradeep Kumar Pednekar 9/9/2015 Mr. Potdar M. N. B.E. E&TC 40
14 Power Electronics Mr.Sushil Karvekar 04/09/2015 Mr. A. M. Mane TE E &TC 68
15 Embedded System Mr. S. R. Dhodmise 03/09/2015 Mrs. Bhiungade V. V. TE E & TC 70
16 Programming language Overview Prof. R.S.Patil 22/08/2015 Mr. Jamkhande K. G. S.E. E&TC 50
17 Motivational Dr. S. R.Kokare 22/07/2015 Mrs. Hunnargi N. S. T.E., S.E. E&TC 71
18 Digital Signal Processing  Mrs.Dr.L.S.Adhmute 24/03/2015 Ms. Salgare D. S. T E E &TC  70
19 Analog Circuits -II Prof. Mrs. S. R. Mahadik 13/03/2015 Ms. Salgare D. S.  SE E & TC 41
20 Compititive Exams Mr. Sachin Rajput 19/01/2015 Mr. Magdum S. S. BE E & TC 40